Değerli Hemşehrilerim

Bir dönemi daha geride bırakıyoruz.Kurucusu olduğumuz Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlık ğörevini 3 Mart 2012 tarihinde yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanına devredeceğim.
Yönetimde kaldığım sürede yapmış olduğumuz hizmetleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
1 Haziran 2006 tarihinde kurulan Derneğimizin kuruluşundan 3 mart 2012 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirdiğimiz hizmetler ana kalemleriyle şunlardır.

1-14 ayrı Bademli'li öğrencimize düzenli burs verilmiştir.
2-Sağlık durumu bozuk 3 ayrı köylümüze sağlık yardımı yapılmıştır.
3-köyümüz alt yapısına yardım yapılarak köyümüzden uzak olmadığımız mesajı verilmiştir.
4-Dernek üyelerimizin çoçuklarının dügünlerine çiçek sepetleri gönderilerek beraber olduğumuz mesajı verilmiştir.
5-Derneğimiz adına bir cep telofonu alınarak köylülerimizin kaynaşmalarını sağlamak için mutlu günlerinde ve dayanışmalarını sğlamak için acılı günlerinde kayıtlı cep telofonlarına sms'ler gönderilerek duyurular yapılmıştır.
6- derneğimiz için web sayfası açılarak köylülerimizin internet yoluyla kaynaşmaları ve Derneğimiz çalışmalarına katılımları sağlanmıştır.

7-2010 ve 2011 yılları için Köyümüzün resimlerinden oluşan takvimler bastırılarak bütün köylülerimize dağıtılmış olup bununla da derneğin varlığından bütün köylülerimizin haberdar olmasını amaçlanmıştır.
8- İstanbul'da düzenlenen bozkırlılar arası futbol turnuvasına köyümüz olarak iştirak edilerek, hemşerilik kaynaşması ve köylülük duygusu algısının yaşaması amaçlanmıştır.
9-İstanbul'da düzenlenen bozkırlılar pikniğine köylülerimizin katılımı için 200 adet davetiye alınıp köylülerimize dağıtılarak köylülerimizin kendi aralarında ve hemşehrilerimizle kaynaşması amaçlanmıştır.

10-Her yıl bütün köylülerimize açık iftar yemekleri düzenlenerek, köylülerimizin bir arada olmalar ve kaynaşmaları amaçlanmıştır.
11-Her yıl üyelerimize ve köylülerimize açık iştişare toplantıları yapılarak, Dernek çalışmaları hakında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
12-Köyümüzün tarihi ve kültürel yapısını anlatan"Konya'da bulunan köylülerimizin fikir öncülüğü yaptığı ve Enver Hoca'mızın emek vererek hazıladıgığı " köyümüze ait kitap bastırılarakrarak bütün köylülerimize dağıtımı sağlanmıştır .bu kitapla köyümüz ve köylülerimizin dünü, bugünü ve geleceğinin köprüleri kurulmuştur.

13- Özellikle bu dönemde gerçekleştirmek istediğimiz ve hayallerimiz olan Dernek merkezi binası alınarak derneğimize dolayısıyla köyümüze ve köylülerimize kazandırılmıştır. bu hizmetle derneğimizin ayakları üstünde durarak kalıcı olması sağlandığından önemi büyüktür.

14- Kendi binamız olan yeni Dernek merkezimizin tadilatı, boyası ve tefrişatı yapılarak Derneğimize yakışır ve kullanılır hale getirilmiştir.
şüphe Yok ki insanlar ve yönetiçiler geçici, yapınlan hizmetler kalıcıdır.

yapmış olduğumuz hizmetleri yeterli bulmayan hemşehrilerimiz olabilir. Ne var ki mevcut imkanlar içinde en gerekli ve azami hizmeti yaptığımıza inanıyorum.

Bugün geldiğimiz nokta, dünkü tercihlerimizin sonucu olmuştur.
Allaha binlerce şükürler olsun ki, bu konuda yanılmadığımı görerek ve kıt imkanlarımızla yapmak istediklerimizin azamisini gerçekleştimiş bulunuyoruz .
Göreve geldiğim 1 haziran 2006'dan,görevi bırakacağım 3 Mart 2012'ye kadar, yanımda olan ve bana desteklerini esirgemeyen başta yönetim Kurulu saymanımız

Hayri YİLMAZ ile Yönetim Kurulumuzun diger asıl ve yedek üyelerine, Denetim kurulu üyelerine, varlığı bizim için güç kaynağı olan ve daima bizimle olduğunu bize hissettiren

Hocamız Enver GÜLERE'e Dernek üyelerimize ve bütün köylülerimize teşekürlerimi sunar, hayatlarının huzurlu, sağlıklı ve mutluluk içinde geçmesini dilerim.

SAYGILARIMLA

 

1 Haziran 2006-3 Mart 2012
Dönemi Dernek Başkanı
Mehmet ZENGİN